Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 8. marts 2019

Skola vek ner sig för muslimer – slopade HBTQ-undervisning

Skola vek ner sig för muslimer – slopade HBTQ-undervisning
- Frågan om HBTQ-utbildningen togs först upp av den muslimska kvinnan Fatima Shah som enligt The Guardian höll sin tioåriga dotter hemma och ...