Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 8. marts 2019

Snart kommer Marvels första homosexuella superhjälte

Snart kommer Marvels första homosexuella superhjälte
- Marvel Studios har just släppt loss sin första kvinnliga solo-superhjälte på bioduken i ”Captain Marvel”. Vid den här tidpunkten förra året såg vi också ...