Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 19 april 2019

Är konstnärligt ledarskap sämst i klassen?

Är konstnärligt ledarskap sämst i klassen?
Framgångskultur Institutet och Forskningsrådet Forte visat att ett gott ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga psykisk ohälsa och ...

Follow by Email