Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 25. april 2019

Fansen demonstrerar – för att få Britney Spears utsläppt

Fansen demonstrerar – för att få Britney Spears utsläppt
Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10–17 år ökade med över 100 procent mellan åren 2006 och 2016. För unga vuxna, 18–24 år, är ökningen närmare ...