Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 9. april 2019

Google skroter sitt AI-etikkråd bare én uke etter lansering

Google skroter sitt AI-etikkråd bare én uke etter lansering
- kamp om likelønn og like muligheter uavhengig av kjønn og seksuell orientering, til oppgjør med trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.