Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 3. april 2019

Världen reagerar på skärpta sharialagar i Brunei

Världen reagerar på skärpta sharialagar i Brunei
- På onsdag skärps straffen för homosexualitet som bland annat innebär att HBTQ-personer ska piskas och stenas till döds, skriver bland annat Reuters ...