Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 22. maj 2019

Barn reagerar jätteolika på våld i hemmet"

Barn reagerar jätteolika på våld i hemmet"
En nationell studie från 2011 visar att det är vanligare att barn som upplevt våld i hemmet utvecklar symtom på psykisk ohälsa än andra. Även om ...