Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 1 maj 2019

Fritidsgården är ett efterlängtat safe space

Fritidsgården är ett efterlängtat safe space
Naz bestämde sig för att öppna en fritidsgård och på så sätt ge hbtq-ungdomar en trygg plats. Projektplanen skrevs och en kväll skapades loggan av ...

Follow by Email