Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 1. maj 2019

Fritidsgården är ett efterlängtat safe space

Fritidsgården är ett efterlängtat safe space
Naz bestämde sig för att öppna en fritidsgård och på så sätt ge hbtq-ungdomar en trygg plats. Projektplanen skrevs och en kväll skapades loggan av ...