Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 16 maj 2019

Skydda kvinnors rätt att få tävla rättvist”

Skydda kvinnors rätt att få tävla rättvist”
Det strider emot våra grundläggande etiska principer; medicinska behandlingar ska ges utifrån medicinska behov, och inte för att få delta i tävlingar”.

Follow by Email