Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 16. maj 2019

Skydda kvinnors rätt att få tävla rättvist”

Skydda kvinnors rätt att få tävla rättvist”
Det strider emot våra grundläggande etiska principer; medicinska behandlingar ska ges utifrån medicinska behov, och inte för att få delta i tävlingar”.