Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 29. august 2012

Svenska -| Att rycka handväskan från gamla tanter har man ju hört talas om

Att rycka handväskan från gamla tanter har man ju hört talas om: Men hur desperat är man när man rycker matkassar från äldre människor. Det var någon 94-åring som de ryckte 2 matkassar för i Motala. Hörde talas om något liknade i Hageby. Om det var i centrum eller i bostadsområdet vet jag inte. Är man så desperat ...