WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 16 februari 2017

Psykisk ohälsa bland unga märks på högskolan

Psykisk ohälsa bland unga märks på högskolan
- Den psykiska ohälsan bland unga mellan 16 och 29 år ökar. Det här ökar trycket på högskolor och universitet, och det märks säger Anna Stinesen, ...