WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 15 februari 2018

Bara var tredje lärare pratar hbtq-frågor

Bara var tredje lärare pratar hbtq-frågor
- Dessutom påtalas stora brister när det gäller arbetet med att ta upp normer och hbtq-frågor. Det som framförallt saknas är inte att frågorna tas upp av läraren, utan att eleverna inte får möjlighet att reflektera kring och ifrågasätta gällande normer för sexualitet och relationer. Bara var tredje lärare uppger att ...