Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 21. marts 2018

Barnbok som hånar vicepresidentens kaninbok toppar försäljningen

Barnbok som hånar vicepresidentens kaninbok toppar försäljningen
- Uttalandet sågs som ett stöd för ”gay conversion therapy” – att försöka ”bota” sin homsexualitet. Nummer två på Amazon-listan är ljudboksversionen av John Olivers kaninbok med kända röster Ru Paul, John Lithgow och Jim Parsons (från The big bang theory). John Oliver påpekar att boken inte bara ...