WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 14 mars 2018

Våldet ökar mot homosexuella i Ryssland

Våldet ökar mot homosexuella i Ryssland
- Anna och Julia bär varandras ringar, de har uppfostrat en son tillsammans och de känner sig vare sig som olagliga eller som samhällets fiender. Men genom den organisation de driver tillsammans, som bland annat ger psykologstöd och som anordnar seminarier för homosexuella par, för homosexuella ...

Follow by Email