WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 10 april 2018

Gröna bostadsområden minskar risken för depression

Gröna bostadsområden minskar risken för depression
- Ny forskning visar att grönområden i bostadsområden minskar risken för psykisk ohälsa. ... När de neutraliserade andra faktorer som kan påverka psykisk hälsa, som skillnader i ekonomiska tillgångar, kunde de se att utomhusvistelser i naturen kan minska risken att drabbas av allvarliga depressiva ...

Follow by Email