WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 13 april 2018

Nå skal mental helse inn på timeplanen

Nå skal mental helse inn på timeplanen
- Også regjeringen har sett potensialet med å bake inn temaet psykisk helse i skolen. Fra 2020 skal temaet inn i undervisningen på alle de videregående skolene i landet. Gjennom et tverrfaglig tema som heter folkhelse og livsmestring, er psykisk helse et av fokusområdene. – Det gir lærerne rom for å ...

Follow by Email