WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 13 april 2018

Psykisk ohälsa vår tids ödesfråga

Psykisk ohälsa vår tids ödesfråga
- Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Mest alarmerande är att psykisk ohälsa bland barn har vuxit kraftigt på kort tid, över 100 procent på tio år bland barn i åldrarna 10–17 år. Vad det beror på finns, enligt Socialstyrelsen, inga klara svar på. Den psykiska ...Follow by Email