Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 1. juni 2018

12 kreftformer knyttes til overvekt

12 kreftformer knyttes til overvekt
- Fedme og overvekt øker globalt, også i Norge, og viser seg å være en større årsak til kreft enn man tidligere har trodd, viser en ny internasjonal rapport. Torsdag ble den tredje sammenfatningen av internasjonal forskning på kosthold, ernæring ...