Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 8. juni 2018

De som drikker alkohol med måte er sjeldnere sykemeldt

De som drikker alkohol med måte er sjeldnere sykemeldt
- Det kommer frem i studien at de som avstod helt fra alkohol hadde 50 prosent større sannsynlighet for å ha fravær fra jobben grunnet psykisk helse.