Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 12 juni 2018

Nolltolerans mot självmord

Nolltolerans mot självmord
- Antalet högstadieelever med psykisk ohälsa har ökat med 100 procent de senaste 4 – 5 åren och är nu ca 190 000. Många av dessa högstadieelever ..

Follow by Email