Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 8. juni 2018

Psykisk ohälsa ökar: ”Dags att inse vad vi behöver”

Psykisk ohälsa ökar: ”Dags att inse vad vi behöver”
- Vi vet att längre tid av stress kan leda till psykisk ohälsa och sjukskrivning – det är ett orimligt högt pris, både för individen, arbetsgivaren och för ...