WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 10 augusti 2018

Diabetes øker kreftrisikoen

Diabetes øker kreftrisikoen
- En ny observasjonsstudie viser at diabetessyke har opp til en firedel større sjanse for å få kreft. Spesielt utsatt er kvinner

Follow by Email