Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 14. august 2018

En oppdatert arbeidsstokk koster – hvem tar regningen?

En oppdatert arbeidsstokk koster – hvem tar regningen?
- Likevel er reglene slik at den som er arbeidsledig, ikke kan fortsette å motta dagpenger fra NAV dersom en vil ta utdanning for å oppdatere eller ...