Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 21. august 2018

Forskare: Allvarliga brister i systemet för utredningar av vårdnadstvister

Forskare: Allvarliga brister i systemet för utredningar av vårdnadstvister
- Kan du inte utreda om en förälder exempelvis lider av psykisk ohälsa eller prata med barnen, då har ju utredarna bara en magkänsla att gå på, ”vem ...