WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 30 augusti 2018

Påven alltmer trängd av övergreppsskandalerna

Påven alltmer trängd av övergreppsskandalerna
- Han har kritiserat Franciskus relativt försonliga förhållningssätt till homosexuella och gjort gemensam sak med den amerikanske kardinalen Greg ...

Follow by Email