Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 30. august 2018

Påven alltmer trängd av övergreppsskandalerna

Påven alltmer trängd av övergreppsskandalerna
- Han har kritiserat Franciskus relativt försonliga förhållningssätt till homosexuella och gjort gemensam sak med den amerikanske kardinalen Greg ...