Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 10. august 2018

Prideparaden i Helsingborg blir dubbelt så lång

Prideparaden i Helsingborg blir dubbelt så lång
- Pride ska vara till för att HBTQ-personer ska få ta plats i Helsingborg, därför vill vi ha fokus på sakfrågorna och inte marknadsföring för olika ...