WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 10 augusti 2018

Prideparaden i Helsingborg blir dubbelt så lång

Prideparaden i Helsingborg blir dubbelt så lång
- Pride ska vara till för att HBTQ-personer ska få ta plats i Helsingborg, därför vill vi ha fokus på sakfrågorna och inte marknadsföring för olika ...

Follow by Email