Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 15. august 2018

Vården sviker offer för sexövergrepp

Vården sviker offer för sexövergrepp
- metoo borde ha inspirerat till politiska förslag om förbättrad vård för psykisk ohälsa till följd av sexuella övergrepp och hedersförtryck, men trots att det ...