Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 7 augusti 2018

Vi kommer fortsätta vara olika – det är liksom livet

Vi kommer fortsätta vara olika – det är liksom livet
- Dessutom är det en större andel bisexuella personer som inte kommit ut eller som inte är öppna med sin läggning jämfört med homosexuella.

Follow by Email