Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 28 september 2018

Carlas bilder visar en dold del av Japan

Carlas bilder visar en dold del av Japan
- Jag ville göra något om HBTQ för i Japan är det väldigt tabubelagt att inte ... De starka fördomar som skapar svårigheter för HBTQ-personer i Japan ...

Follow by Email