Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 28. september 2018

Carlas bilder visar en dold del av Japan

Carlas bilder visar en dold del av Japan
- Jag ville göra något om HBTQ för i Japan är det väldigt tabubelagt att inte ... De starka fördomar som skapar svårigheter för HBTQ-personer i Japan ...