Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 21. september 2018

Comicsgate samlar män som hatar kvinnor i serievärlden

Comicsgate samlar män som hatar kvinnor i serievärlden
- sociala medier hotas och trakasseras serieskapare som är kvinnor, rasifierade och hbtq-personer. – Det största hotet mot serietidningsindustrin är om ...