Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 18. september 2018

Det er helt normalt å ha fordommer

Det er helt normalt å ha fordommer
- Implisitt bias lurer oss til å overgeneralisere, og av og til fører det også til diskriminerende atferd – til og med når folk selv mener at atferden er rettferdig ...