Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 7. september 2018

Det som skjedde på 20 000 år under istiden, kan nå skje på 150 år

Det som skjedde på 20 000 år under istiden, kan nå skje på 150 år
- Kanskje du husker det lille og ikke så oppvakte dovendyret Sid fra barnefilmene Istid, som i den andre filmen flykter fra vannmasser og isfjell fordi isen holder på å smelte? Nå tar en ny studie, publisert i tidsskriftet Science, oss med tilbake til ...