Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 6. september 2018

Förebygga psykisk ohälsa för både ung och gammal

Förebygga psykisk ohälsa för både ung och gammal
- Men, den grupp i samhället som växer snabbast är de äldre och det är många som äldre far illa i sitt åldrande. Äldres psykiska ohälsa glöms ofta bort ...