Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 6 september 2018

Förebygga psykisk ohälsa för både ung och gammal

Förebygga psykisk ohälsa för både ung och gammal
- Men, den grupp i samhället som växer snabbast är de äldre och det är många som äldre far illa i sitt åldrande. Äldres psykiska ohälsa glöms ofta bort ...

Follow by Email