Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 5. september 2018

Forskere krangler om hvor mye salt som er sunt

Forskere krangler om hvor mye salt som er sunt
- Alle vet liksom sannheten om salt: Folk flest spiser altfor mye. Norske menn får i seg 10 gram salt om dagen, og kvinner rundt åtte gram. Men helsemyndighetene råder oss til å halvere mengden. Hvis befolkningen kutter ned til under fem gram om dagen ...