Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 14. september 2018

Fotbollen kan stoppa killars hö-hö-attityder

Fotbollen kan stoppa killars hö-hö-attityder
- När barn inte får prata om känslor ökar risken att drabbas av psykisk ohälsa. Killar som lär sig att trycka undan sina känslor har kortare väg till att bete ...