Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 14 september 2018

Fotbollen kan stoppa killars hö-hö-attityder

Fotbollen kan stoppa killars hö-hö-attityder
- När barn inte får prata om känslor ökar risken att drabbas av psykisk ohälsa. Killar som lär sig att trycka undan sina känslor har kortare väg till att bete ...

Follow by Email