Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 26 september 2018

Hitta det positiva med en ny livsstil”

Hitta det positiva med en ny livsstil”
- Daglig motion är viktigt och ger enorma hälsovinster, det handlar om minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, psykisk ohälsa och mycket ...

Follow by Email