Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 26. september 2018

Hitta det positiva med en ny livsstil”

Hitta det positiva med en ny livsstil”
- Daglig motion är viktigt och ger enorma hälsovinster, det handlar om minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, psykisk ohälsa och mycket ...