Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 19. september 2018

Män är mer förkylda än kvinnor – nu vet vi kanske varför

Män är mer förkylda än kvinnor – nu vet vi kanske varför
- De kallas immunförsvarets stridspiloter. Kroppens T-celler bekämpar infektioner. Kvinnor producerar betydligt fler än vad män gör, visar en ny studie. Men det är inte bara en fördel..