Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 24. september 2018

Studenten Hanna ser till att prideparaden blir verklighet

Studenten Hanna ser till att prideparaden blir verklighet
- Men det är ganska många som är emot hbtq-rörelsen fortfarande. Det är konstigt; att vara emot något så positivt som kärlek. Innan de människorna ...