Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 24 september 2018

Studenten Hanna ser till att prideparaden blir verklighet

Studenten Hanna ser till att prideparaden blir verklighet
- Men det är ganska många som är emot hbtq-rörelsen fortfarande. Det är konstigt; att vara emot något så positivt som kärlek. Innan de människorna ...

Follow by Email