Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 10. september 2018

Vi tar tryggheten för hbtq-personer på allvar

Vi tar tryggheten för hbtq-personer på allvar
- Vi har politiken för fler poliser, hårdare straff och krafttag mot gängkriminaliteten, som påverkar vardagslivet för alla, inklusive hbtq-personer, i utsatta ...