Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 3 oktober 2018

Den sena statistiken om självmord är oacceptabel

Den sena statistiken om självmord är oacceptabel
- Det mesta som har att göra med självmord har under decennier kommit i skymundan. Trots att betydligt fler tar sitt liv varje år än det totala antalet som ...

Follow by Email