WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 8 oktober 2018

Inga krigsrubriker när gamla gubbar tar sitt liv

Inga krigsrubriker när gamla gubbar tar sitt liv
- Självmord är vanligare bland pensioner än bland unga och medelålders. Seniorers psykiska ohälsa måste ta på mycket större allvar.

Follow by Email