Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 8 oktober 2018

Inga krigsrubriker när gamla gubbar tar sitt liv

Inga krigsrubriker när gamla gubbar tar sitt liv
- Självmord är vanligare bland pensioner än bland unga och medelålders. Seniorers psykiska ohälsa måste ta på mycket större allvar.

Follow by Email