Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 4. oktober 2018

James P. Allison og Tasuko Honjo får nobelprisen i medisin: – Har ...

James P. Allison og Tasuko Honjo får nobelprisen i medisin: – Har ...
- James P. Allison og Tasuko Honjo deler prisen likt for å ha lagt grunnlaget for en ny type kreftbehandling, som går ut på å styrke immunsystemets innebygde evne til å angripe kreftceller. Juryen ved Karolinska institutet sier i en uttalelse at Allison ...