Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 4 oktober 2018

Styrketrening hjelper mot depresjon

Styrketrening hjelper mot depresjon
- Styrketrening har så god effekt mot depresjon at det kan betraktes som en klinisk behandling, konkluderer forskere i en stor gjennomgang av forskningen. En del studier peker på at trening motvirker depresjon, men det er også enkelte studier som ikke ..

Follow by Email