Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 28. november 2018

Ny app ska hjälpa unga med psykisk ohälsa

Ny app ska hjälpa unga med psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa har blivit näst intill en folksjukdom och många ungdomar vittnar om att de mår dåligt. Kim Karhu, kände sig tvingad att göra något.