WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 28 november 2018

Ny app ska hjälpa unga med psykisk ohälsa

Ny app ska hjälpa unga med psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa har blivit näst intill en folksjukdom och många ungdomar vittnar om att de mår dåligt. Kim Karhu, kände sig tvingad att göra något.

Follow by Email