Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 5 november 2018

Orsakerna till att fler uppger psykiska besvär är komplexa.”

Orsakerna till att fler uppger psykiska besvär är komplexa.”
- Det kommer allt fler larmrapporter om att unga människor mår psykiskt ... behöver stärkas för att bidra till kunskap om hur vi främjar psykisk hälsa.

Follow by Email