Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 5. november 2018

Orsakerna till att fler uppger psykiska besvär är komplexa.”

Orsakerna till att fler uppger psykiska besvär är komplexa.”
- Det kommer allt fler larmrapporter om att unga människor mår psykiskt ... behöver stärkas för att bidra till kunskap om hur vi främjar psykisk hälsa.