Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 18. januar 2019

Biskopskandidaterna delade om homosexualitet - vissa hänvisar till Bibelns ord, andra anser att ...

Biskopskandidaterna delade om homosexualitet - vissa hänvisar till Bibelns ord, andra anser att ...
- sin insändare skriver Engström att det är "en sorglig och tragisk samhällsutveckling" att hylla den "homosexuella livsstilen". Med sin insändare vill ...