Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 31 januari 2019

Norskfødte minoriteter opplever mer diskriminering

Norskfødte minoriteter opplever mer diskriminering
- Norskfødte med innvandrerforeldre har oftere høyere utdanning enn resten av befolkningen sett under ett. Norskfødte med innvandrerforeldre ...

Follow by Email