WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 februari 2019

Bostadskrisen stressar unga stockholmare mest

Bostadskrisen stressar unga stockholmare mest
- Unga vuxna anser att stress och psykisk ohälsa är den största utmaningen i dagens samhälle. Av dem bor majoriteten i Stockholm och oroar sig för sin ...

Follow by Email