Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 26. februar 2019

For få studenter reiser på utveksling i utlandet

For få studenter reiser på utveksling i utlandet
- fjor hadde nesten 60 prosent av studentene tatt en del av utdanningen i utlandet. I andre enden av listen, ligger Nord universitet, hvor kun 5 prosent ...