Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 7. februar 2019

Har du glemt de funksjonshemmede?

Har du glemt de funksjonshemmede?
- Er det likestilling, eller er det snarere eksempler på diskriminering, og hvis det er diskriminering, vil da høyreregjeringen snu i slike spørsmål?